Ինչ ենք կարողանում անել

Համակարգիչներ


Իրականացնում ենք համակարգիչների տեղադրում, կարգաբերում, սպասարկում


Գնացուցակ

Տեղեկատվական և կիբեռ անվտանգություն


Տեղեկատվական և կիբեռ անվտանգության համակարգերի ներդնրում, կարգավորում, սպասարկում


See pricing

Սերվերային համակարգեր


Ցանկացած բարդության և ծավալի սերվերային համակարգերի տեղադրում, կարգավորում, սպասարկում։


Գնացուցակ

Համակարգչային ցանցեր


Իրականացնում ենք համակարգչային ցանցերի նախագծում, կառուցում, սպասարկում։


Գնացուցակ